Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 11. detsembri 2012. aasta otsus – Vienne versus parlament

(kohtuasi F-97/11)1

(Avalik teenistus – Ametnike töötasud – Peretoetused – Majapidamistoetus – Majapidamistoetuse saamise õiguse lõppemine – Abielulahutus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Philippe Vienne (Moutfort, Luksemburg) (esindajad: advokaadid P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: M. Ecker ja S. Alves)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada parlamendi otsus, mis käsitleb aega, millal jõustub muudatus perekonnaseisus, mida tuleb arvesse võtta majapidamistoetuse maksmise lõpetamisel pärast tsiviilasju lahendavas kohtus tehtud hageja abielu lahutamise otsust

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Philippe Vienne’i kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 347, 26.11.2011, lk 47