Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 11 decembrie 2012 – Vienne/Parlamentul European

(Cauza F-97/11)1

(Funcție publică – Regim financiar – Alocații familiale – Alocație pentru locuință – Încetarea dreptului la alocația pentru locuință – Desfacerea căsătoriei)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Philippe Vienne (Moutfort, Luxemburg) (reprezentanți: P. Nelissen Grade și G. Leblanc, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: M. Ecker și S. Alves, agenți)

Obiectul

Funcție publică – Cerere de anulare a deciziei Parlamentului European în ceea ce privește data de la care produce efecte schimbarea stării civile care trebuie luată în considerare pentru suprimarea alocației pentru locuință în urma hotărârii civile de pronunțare a divorțului reclamantuluiDispozitivulRespinge acțiunea.Domnul Vienne suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Parlamentul European.