Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 21. marts 2013 – Brune mod Kommissionen

(Sag F-94/11) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – annullation af en afgørelse om ikke-opførelse på reservelisten – opfyldelse af en retskraftig dom – legalitetsprincippet – ulovlighedsindsigelse mod afgørelsen om at genoptage udvælgelsesproceduren)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Markus Brune (Bonn, Tyskland) (ved advokat H. Mannes)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af EPSO’s afgørelse om at genoptage den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/26/05 og om at opfordre sagsøgeren til på ny at deltage i den mundtlige prøve og om annullation af afgørelsen om at udelukke ham fra nævnte udvælgelsesprøve, fordi han ikke mødte frem til denne prøve

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Markus Brune bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 355 af 3.12.2011, s. 30.