Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. června 2013 – Jargeac a další v. Komise

(Věc F-98/11)1

„Veřejná služba – Odměňování – Rodinné přídavky – Příspěvek na vzdělání – Podmínky přiznání – Snížení jiného příspěvku téže povahy – Zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná žaloba“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Bernard Jargeac a další (Hostert, Lucembursko) (zástupci: původně F. Moyse a A. Salerno, advokáti, poté S. Salerno, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, na základě kterého se určité finanční pomoci členského státu studentům vyššího vzdělávání považují za dávky téže povahy, jako jsou rodinné přídavky, a tyto finanční pomoci se odpočítávají od příspěvku na vzdělání poskytovaného úředníkům, kteří jsou rodiči těchto studentů, jakož i zrušení rozhodnutí požadovat vrácení neoprávněně vyplacených částek

Výrok usnesení

Žaloba se v rozsahu, v němž je podána panem Finchem, odmítá jako zjevně neopodstatněná.

Žaloba se v rozsahu, v němž je podána panem Jargeacem, panem Aliagou Arterem, panem Charrièrem, panem Clarkem, paní Domingues, paní Hughes, panem Lannelucem a panem Zeinem, zamítá jako zjevně neopodstatněná.

Pan Jargeac a osm dalších úředníků a bývalých úředníků, jejichž jména jsou uvedena v příloze, ponesou vlastní náklady řízení a ukládá se jim náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 347, 26.11.2011, s. 47.