Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (judecător unic) din 18 iunie 2013 – Jargeac și alții/Comisia

(Cauza F-98/11)1

(Funcție publică – Remunerație – Alocații familiale – Alocație școlară – Condiții de acordare – Deducerea unei alocații de aceeași natură primită din altă parte – Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Bernard Jargeac și alții (Hostert, Luxemburg) (reprezentanți: inițial F. Moyse și A. Salerno, avocați, ulterior A. Salerno, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Curall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere având ca obiect anularea deciziei Comisiei de a considera anumite ajutoare financiare ale unui stat membru pentru studenți din învățământul superior drept alocații de aceeași natură ca alocațiile familiale și de a deduce aceste ajutoare financiare din alocația școlară acordată funcționarilor părinți ai acestor studenți, precum și anularea deciziei de a efectua restituirea plăților nedatorate

Dispozitivul

Respinge acțiunea, astfel cum a fost formulată de domnul Finch, ca vădit inadmisibilă.

Respinge acțiunea, astfel cum a fost formulată de domnul Jargeac, de domnul Aliaga Artero, de domnul Charrière, de domnul Clarke, de doamna Domingues, de doamna Hughes, de domnul Lanneluc și de domnul Zein, ca vădit nefondată.

Domnul Jargeac și ceilalți opt funcționari sau foști funcționari ale căror nume figurează în anexă suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați să suporte cheltuielile efectuate de Comisia Europeană.

____________

1     JO C 347, 26.11.2011, p. 47.