Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (sodnik posameznik) z dne 18. junija 2013 – Jargeac in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-98/11)1

(Javni uslužbenci – Plačilo – Družinski dodatki – Dodatek za šolanje – Pogoji za pridobitev – Znižanje istovrstnega dodatka iz drugega vira – Delno nedopustna in delno neutemeljena tožba)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bernard Jargeac in drugi (Hostert, Luksemburg) (zastopniki: sprva F. Moyse in A. Salerno, odvetnika, nato A. Salerno, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa Komisije, da se nekatere finančne pomoči države članice študentom v visokošolskem izobraževanju šteje za dodatke, ki imajo enako naravo kot družinski dodatki, in da se te finančne pomoči odšteje od dodatka za šolanje, ki ga prejemajo uradniki, ki so starši teh študentov, ter predlog za razglasitev ničnosti sklepa o vračilu neupravičeno izplačanih zneskov.

Izrek

1)    Tožba, ki jo je vložil g. Finch, se zavrže kot očitno nedopustna.

2)    Tožba, ki so je vložili B. Jargeac, g. Aliaga Artero, g. Charrière, g. Clarke, ga. Domingues, ga. Hughes, g. Lanneluc in g. Zein, se zavrne, ker je očitno brez pravne podlage.

3)    B. Jargeac in osem drugih uradnikov oziroma nekdanjih uradnikov, imena katerih so navedena v Prilogi, nosijo svoje stroške in stroške Evropske komisije.

____________

1 UL C 347, str. 47.