Language of document :

2012 m. vasario 2 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Makaronidis prieš Komisiją

(Byla F-96/11)1

Proceso kalba: graikų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 Nebuvo skelbta Oficialiajame leidinyje.