Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 2 februari 2012 – Makaronidis / Commissie

(Zaak F-96/11)1

Procestaal: Grieks

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     Geen kennisgeving in het PB.