Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 2. februarja 2012 – Makaronidis proti Komisiji

(Zadeva F-96/11)1

Jezik postopka: grščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1Brez obvestila v uradnem listu UL.