Language of document :

A Bíróság (második tanács) 2018. április 19-i ítélete (a Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA kontra Autoridade da Concorrência

(C-525/16. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Verseny – Erőfölénnyel való visszaélés – Az EUMSZ 102. cikk második albekezdésének c) pontja – A »hátrányos versenyhelyzet« fogalma – Hátrányosan megkülönböztető díjszabás a termelési vagy forgalmazási láncban lejjebb lévő piacon – A szerzői jogokhoz kapcsolódó szomszédos jogokat kezelő társaság – A televíziós műsorjelek és tartalom átvitelére irányuló, pénzért nyújtott szolgáltatást kínáló nemzeti szolgáltatók által fizetendő díj)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Az alapeljárás felei

Felperes: MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA

Alperes: Autoridade da Concorrência

Az eljárásban részt vesz: GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

Rendelkező rész

Az EUMSZ 102. cikk második bekezdésének c) pontja értelmében vett „hátrányos versenyhelyzet” fogalmat úgy kell értelmezni, hogy olyan esetben, amelyben az erőfölénnyel rendelkező vállalkozás a termelési vagy forgalmazási láncban lejjebb lévő piacon hátrányosan megkülönböztető díjszabást alkalmaz a kereskedelmi partnereivel szemben, e rendelkezés olyan helyzetre irányul, amelyben e magatartás alkalmas az e kereskedelmi partnerek közötti verseny torzítására. Az ilyen „hátrányos versenyhelyzet” megállapítása nem követeli meg a versenyhelyzet tényleges és számszerűsíthető romlásának a bizonyítását, hanem annak az ügy releváns körülményei összességének elemzésén kell alapulnia, ami lehetővé teszi annak megállapítását, hogy az említett magatartás befolyással van egy vagy több említett partner költségeire, nyereségére vagy más releváns érdekére, és így e magatartás érintheti az említett versenyhelyzetet.

____________

1 HL C 14., 2017.1.16