Language of document : ECLI:EU:C:2018:270

Predmet C-525/16

MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA

protiv

Autoridade da Concorrência

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Tržišno natjecanje – Zloporaba vladajućeg položaja – Članak 102. stavak 2. točka (c) UFEU-a – Pojam „nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju” – Diskriminirajuće cijene na silaznom tržištu – Udruga za ostvarivanje prava srodnih autorskom pravu – Naknada koju duguju nacionalni pružatelji naplatne usluge prijenosa televizijskog signala i njegova sadržaja”

Sažetak – Presuda Suda (drugo vijeće) od 19. travnja 2018.

Vladajući položaj – Zloporaba – Pojam „nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju” – Diskriminirajuće cijene koje poduzetnik u vladajućem položaju primjenjuje na trgovinske partnere na silaznom tržištu – Mogući učinak narušavanja tržišnog natjecanja između navedenih partnera – Nužnost provođenja analize svih relevantnih okolnosti u predmetnom slučaju – Nužnost dokazivanja stvarnog i mjerljivog pogoršanja konkurentskog položaja – Nepostojanje

(čl. 102. st. 2. t. (c) UFEU-a)

Pojam „nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju” u smislu članka 102. drugog stavka točke (c) UFEU-a treba tumačiti na način da se, pod pretpostavkom da poduzetnik u vladajućem položaju primjenjuje diskriminirajuće cijene na trgovinske partnere na silaznom tržištu, odnosi na situaciju u kojoj to postupanje može prouzrokovati poremećaj tržišnog natjecanja među tim trgovinskim partnerima. Za utvrđivanje takvog „nepovoljnog položaja u odnosu na konkurenciju” ne zahtijeva se dokazivanje da je došlo do stvarnog i mjerljivog pogoršanja konkurentskog položaja, nego se to utvrđivanje mora temeljiti na analizi svih relevantnih okolnosti slučaja koja omogućava zaključak da navedeno postupanje utječe na troškove, dobit ili na drugi relevantan interes jednog ili više navedenih partnera, tako da to postupanje može utjecati na navedeni položaj.

Kako bi se utvrdilo je li svrha cjenovne diskriminacije koju poduzetnik u vladajućem položaju provodi prema trgovinskim partnerima narušiti tržišno natjecanje na silaznom tržištu, kako je to nezavisni odvjetnik u bitnome istaknuo u točki 63. svojeg mišljenja, samo postojanje trenutačnog stavljanja u nepovoljan položaj koje utječe na gospodarske subjekte kojima su nametnute više cijene u odnosu na tarife koje se primjenjuju na njihove konkurente za istovjetan posao ipak ne znači da je tržišno natjecanje narušeno ili da bi moglo biti narušeno.

Naime, diskriminacija među trgovinskim partnerima koji se ne nalaze u konkurentskom odnosu može se smatrati zloporabom samo ako je svrha postupanja poduzetnika u vladajućem položaju s obzirom na sve okolnosti slučaja dovesti do poremećaja tržišnog natjecanja među tim trgovinskim partnerima. U takvoj situaciji ne može se, međutim, zahtijevati da se usto dokaže da je došlo do stvarnog i mjerljivog pogoršanja konkurentskog položaja svakog pojedinog trgovinskog partnera (presuda od 15. ožujka 2007., British Airways/Komisija, C-95/04 P, EU:C:2007:166, t. 145.). Stoga, kako je to nezavisni odvjetnik istaknuo u točki 86. svojeg mišljenja, za utvrđivanje uzrokuje li cjenovna diskriminacija nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju u smislu članka 102. drugog stavka točke (c) UFEU-a ili ga ona može uzrokovati treba ispitati sve relevantne okolnosti.

Kad je riječ o pitanju treba li za primjenu članka 102. drugog stavka točke (c) UFEU‑a uzeti u obzir ozbiljnost eventualnog nepovoljnog položaja u odnosu na konkurenciju, valja istaknuti da za utvrđivanje zloporabe vladajućeg položaja nije opravdano određivanje praga znatnosti (de minimis) (vidjeti u tom smislu presudu od 6. listopada 2015., Post Danmark, C‑23/14, EU:C:2015:651, t. 73.). Međutim, kako bi mogla stvarati nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju, cjenovna diskriminacija iz članka 102. drugog stavka točke (c) UFEU-a mora utjecati na interese gospodarskog subjekta kojemu su određene tarife više od onih određenih njegovom konkurentima.

(t. 26.-30., 37. i izreka)