Language of document :

2021 m. liepos 14 d. Curtea de Apel Craiova (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RS

(Byla C-430/21)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Craiova (Krajovos Apeliacinis teismas)

Šalis pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: RS

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal ESS 19 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, siejamoje su ESS 2 straipsniu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, įtvirtintą teisėjų nepriklausomumo principą draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip antai Rumunijos Konstitucijos 148 straipsnio 2 dalis, pagal kurią, atsižvelgiant į Curtea Constituțională (Konstitucinis Teismas) Sprendime Nr. 390/2021 pateiktą išaiškinimą, nacionaliniai teismai neturi teisės nagrinėti nacionalinės teisės nuostatos, kuri Curtea Constituțională sprendimu buvo pripažinta atitinkančia Konstituciją, atitikties Europos Sąjungos teisės nuostatoms?

2.    Ar pagal ESS 19 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, siejamoje su ESS 2 straipsniu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, įtvirtintą teisėjų nepriklausomumo principą draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip antai Rumunijos Įstatymo Nr. 303/2004 dėl teisėjų ir prokurorų statuso 99 straipsnio ș punktas, pagal kurią iškelti drausminę bylą ir skirti drausmines nuobaudas teisėjui už Curtea Constituțională (Konstitucinis Teismas) sprendimo nevykdymą galima tuo atveju, jei šis teisėjas pripažintų Europos Sąjungos teisės prioritetinį taikymą Curtea Constituțională sprendimo motyvų atžvilgiu, t. y. nacionalinės teisės nuostata, kuri iš teisėjo atima galimybę taikyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą, kurį jis laiko viršesniu?

3.    Ar pagal ESS 19 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, siejamoje su ESS 2 straipsniu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, įtvirtintą teisėjų nepriklausomumo principą draudžiama nacionalinių teismų praktika, pagal kurią teisėjui draudžiama taikyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją baudžiamajame procese, kaip antai ginče dėl protingos baudžiamojo proceso trukmės, reglamentuotos Rumunijos Baudžiamojo proceso kodekso 4881 straipsnyje, nes priešingu atveju tokiam teisėjui kiltų drausminė atsakomybė?

____________