Language of document :

2021 m. liepos 14 d. Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje, kurioje Europos arešto orderis, išduotas dėl TZ; kita šalis: Openbaar Ministerie

(Byla C-429/21)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Europos arešto orderis, išduotas dėl: TZ

Kita proceso šalis: Openbaar Ministerie

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR1 28 straipsnio 3 dalis, siejama su teise į veiksmingą teisminę gynybą, turi būti aiškinama taip:

išduodančiajai valstybei narei perduotas asmuo, dėl kurio yra išduotas Europos arešto orderis, turi turėti galimybę pasinaudoti savo teise būti išklausytam dėl prašymo duoti sutikimą dėl vėlesnio perdavimo pagal Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 28 straipsnio 3 dalį būtent išduodančiojoje valstybėje narėje, šios valstybės narės teisminei institucijai vykdant Europos arešto orderį, kurį trečioji valstybė vėliau išdavė dėl iki perdavimo padarytų veikų; arba taip:

šis asmuo turi turėti galimybę pasinaudoti savo teise būti išklausytam būtent anksčiau perdavusioje valstybėje narėje, vykdančiojoje teisminėje institucijoje vykstant sutikimo dėl vėlesnio jo perdavimo išdavimo procedūrai?

2.    Jei perduotas asmuo turi turėti galimybę pasinaudoti savo teise būti išklausytam dėl prašymo duoti sutikimą atlikti vėlesnį perdavimą pagal Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 28 straipsnio 3 dalį anksčiau perdavusioje valstybėje narėje, kaip ši valstybė narė turi suteikti jam galimybę tai padaryti?

____________

1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34).