Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Köln (Germania) la 22 februarie 2021 – Deutsche Lufthansa AG/ZR

(Cauza C-107/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Köln

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Deutsche Lufthansa AG

Pârât: ZR

Întrebările preliminare

O grevă a propriilor angajați declanșată la apelul sindical constituie o împrejurare excepțională în sensul articolului 5 alineatul (3) [din] Regulamentul (CE) nr. 261/20041 ?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).