Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 22.5.2008 - Daskalakis v. komissio

(Asia F-107/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Palkkaus - Henkilöstösääntöjen 7 artiklan 2 kohta - Väliaikainen korvaus - Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Constantin Daskalakis (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. A. Pappas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla rajoitetaan yhteen vuoteen aika, jona kantaja, joka on väliaikaisesti yksikön päällikön virkaa hoitamaan määrätty virkamies, voi saada henkilöstösääntöjen 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä tasoituskorvausta

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 315, 22.12.2007, s. 46.