Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. szeptember 4-i ítélete - Duta kontra Bíróság

(F-103/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazottak - Felvétel - Jogi referens - Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének c) pontja - Bizalmi viszony)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Radu Duta (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: F. Krieg ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bírósága (képviselő: M. Schauss meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Egyrészt az Elsőfokú Bíróság panaszokért felelős bizottságának 2007. június 4-i, a felperes az Elsőfokú Bírósága egyik bírája melletti jogi referensi állásra benyújtott pályázatát elutasító határozatának megsemmisítése, másrészt a felperest ért kárért egy euró jelképes kártérítés megfizetése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresete t - mint megalapozatlant - elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 315., 2007.12.22., 45. o. és HL C 79., 2008.3.29., (helyesbítés)