Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 6. marca 2008 - R bis proti Komisiji

(Zadeva F-105/07)

( Javni uslužbenci - Uradniki - Tožba - Odškodninska tožba - Pogoji med trajanjem poskusne dobe - Podaljšanje poskusne dobe - Imenovanje - Očitna nedopustnost )

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: R bis (Bruselj, Belgija) (zastopnik: O. Martins, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja, z dne 13. februarja 2005, s katero sta bili zavrnjeni pritožba in zahtevek tožeče stranke glede nadomestila za škodo, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi nedopustnega ravnanja Komisije, posebej v zvezi s poskusno dobo tožeče stranke - Odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

1)    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2)    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________