Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Piteşti (Rumeenia) 6. mail 2019 – Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“, Asociaţia „Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor“, OL versus Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României

(kohtuasi C-355/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Piteşti

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“, Asociaţia „Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor“, OL

Vastustaja: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsusega 2006/928/EÜ1 loodud koostöö- ja jälgimissüsteemi tuleb käsitada Euroopa Liidu institutsiooni õigusaktina ELTL artikli 267 tähenduses, mille tõlgendust võib Euroopa Kohtult küsida?

2.    Kas Euroopa Komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsusega 2006/928/EÜ loodud koostöö- ja jälgimissüsteemi sisu, laad ja ajaline kestus kuuluvad Luxembourgis Rumeenia poolt 25. aprillil 2005 allkirjastatud Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise lepingu kohaldamisalasse? Kas nimetatud korra raames koostatud aruannetes esitatud nõuded on Rumeeniale kohustuslikud?

3.    Kas Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigid on kohustatud järgima õigusriigi kriteeriume, mida kohustavad järgima ka komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsusega 2006/928/EÜ loodud koostöö- ja jälgimiskorra raames koostatud aruanded, juhul kui kiireloomuliselt luuakse eriprokuratuuri, mille ülesanne on uurida ainult kohtunike poolt toime pandud rikkumisi, sest see tekitab seoses korruptsioonivastase võitlusega konkreetse probleemi, kuna seda on võimalik kasutada täiendava vahendina, millega mõjutada ja survestada kohtunikke?

4.    Kas Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõike 1 teist lõiku tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigid on kohustatud võtma meetmed, mis on vajalikud, et tagada tõhus kohtulik kaitse valdkondades, mida reguleerib liidu õigus, kõrvaldades igasuguse ohu, et kohtunike suhtes algatatud kriminaalmenetlusi mõjutatakse poliitiliselt, juhul kui kiireloomuliselt luuakse eriprokuratuur, mille ülesanne on uurida ainult kohtunike poolt toime pandud rikkumisi, sest see tekitab seoses korruptsioonivastase võitlusega konkreetse probleemi, kuna seda on võimalik kasutada täiendava vahendina, millega mõjutada ja survestada kohtunikke?

____________

1 Komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsus 2006/928/EÜ, millega nähakse ette kord, mille abil teha Rumeeniaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide täitmisel kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses (ELT 2006, L 354, lk 56).