Language of document :

2019 m. gegužės 6 d. Curtea de Apel Piteşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“, Asociaţia „Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor“, OL / Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României

(Byla C-355/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Piteşti

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“, Asociaţia „Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor“, OL

Atsakovas: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2006 m. gruodžio 13 d. Europos Komisijos sprendimu 2006/928/EB1 nustatytas bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas (BTM) turi būti laikomas Europos Sąjungos institucijos aktu, kaip apibrėžta SESV 267 straipsnyje, ir dėl to Teisingumo Teismo gali būti prašoma jį išaiškinti?

2.    Ar 2006 m. gruodžio 13 d. Europos Komisijos sprendime 2006/928/EB nustatyto bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo (BTM) turinys, pobūdis ir trukmė patenka į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties, kurią Rumunija pasirašė 2005 m. balandžio 25 d. Liuksemburge, taikymo sritį? Ar pagal tą mechanizmą parengtuose pranešimuose nustatyti reikalavimai Rumunijai yra privalomi?

3.    Ar Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad valstybės narės privalo laikytis teisinės valstybės kriterijų, įskaitant tuos, kurie yra nustatyti pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą (BTM), nustatytą 2006 m. gruodžio 13 d. Europos Komisijos sprendimu 2006/928/EB, parengtose ataskaitose, tuo atveju, kai skubiai įsteigiama prokuratūros valdyba tiktai teisėjų padarytiems pažeidimams tirti, ir tai kelia ypatingą susirūpinimą dėl kovos su korupcija veiksmingumo, nes ši valdyba gali būti naudojama kaip papildoma priemonė siekiant įbauginti teisėjus ir daryti jiems spaudimą?

4.    Ar Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa turi būti aiškinama taip, kad valstybės narės privalo imtis būtinų priemonių, kad būtų užtikrinta veiksminga teisminė apsauga Sąjungos teisės reglamentuojamose srityse, panaikindamos bet kokią riziką, kad teisėjams iškeltoms baudžiamosioms byloms gali būti daromas politinis poveikis tuo atveju, kai skubiai įsteigiama prokuratūros valdyba tiktai teisėjų padarytiems pažeidimams tirti, ir tai kelia ypatingą susirūpinimą dėl kovos su korupcija veiksmingumo, nes ši valdyba gali būti naudojama kaip papildoma priemonė siekiant įbauginti teisėjus ir daryti jiems spaudimą?

____________

1 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas 2006/928/EB, nustatantis bendradarbiavimo su Rumunija ir jos pažangos siekiant orientacinių tikslų teismų reformos ir kovos su korupcija srityse patikrinimo mechanizmą (OL L 354, 2006, p. 56).