Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Upravni sud u Zagrebu (Kroatia) on esittänyt 31.10.2019 – FRANCK d.d., Zagreb v. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb

(asia C-801/19)

Oikeudenkäyntikieli: kroaatti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Upravni sud u Zagrebu

Pääasian asianosaiset

Kantaja: FRANCK d.d., Zagreb

Vastaaja: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko palvelua, joka perustuu siihen, että kantaja, joka ei ole luottolaitos, antaa varoja käyttöön ja saa tästä kertakorvauksen, joka on 1 prosentti tietystä määrästä, pitää arvonlisäverodirektiivin1 135 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna ”luottojen myöntämisenä ja välityksenä sekä luotonantajan harjoittamana luottojen hallintana” huolimatta siitä, ettei kantajaa muodollisesti nimetä sopimuksessa lainanantajaksi?

Onko omaa vekseliä, eli arvopaperia, joka sisältää asettajan velvoitteen maksaa tietty määrä rahaa henkilölle, joka on nimetty kyseisen arvopaperin velkojaksi, tai henkilölle, joka myöhemmin hankkii kyseisen arvopaperin laissa säädetyllä tavalla, pidettävä arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuna ”muuna siirrettävänä asiakirjana”?

Onko kantajan palvelu, joka perustuu siihen, että kantaja sellaista vekselin asettajan maksamaa rahallista korvausta vastaan, jonka suuruus on 1 prosentti vekselin määrästä, luovuttaa vekselin laskutusyhtiölle ja siirtää laskutusyhtiöltä saadun määrän vekselin asettajalle sekä takaa laskutusyhtiölle sen, että vekselin asettaja täyttää vekselistä johtuvan velvoitteensa sen erääntyessä

a)    palvelu, joka arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on vapautettu arvonlisäverosta?

b)    palvelu, joka arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti on vapautettu arvonlisäverosta?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).