Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. listopada 2019. uputio Upravni sud u Zagrebu (Hrvatska) – FRANCK d.d., Zagreb protiv Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

(predmet C-801/19)

Jezik postupka: hrvatski

Sud koji je uputio zahtjev

Upravni sud u Zagrebu

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: FRANCK d.d., Zagreb

Tuženik: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb

Prethodna pitanja

Predstavlja li usluga stavljanja novčanih sredstava na raspolaganje od strane tužitelja, koji nije financijska institucija, uz jednokratnu naknadu od 1 % uslugu koja se može smatrati „odobravanje i ugovaranje kredita i upravljanje kreditom od strane osobe koja ga odobrava” u smislu odredbe članka 135. [stavka 1. točke] (b) PDV Direktive1 , unatoč činjenici da tužitelj nije u ugovoru naveden formalno kao zajmodavac?

Smatra li se mjenica, odnosno vrijednosni papir koji sadrži obvezu izdavatelja da isplati određeni novčani iznos osobi koja je naznačena vjerovnikom u tom vrijednosnom papiru ili osobi koja je taj vrijednosni papir kasnije stekla na zakonom propisan način[,] „drugim utrživim instrumentom” u smislu članka 135. stavka l. [točke] (d) PDV Direktive?

Predstavlja li usluga tužitelja kojom je tužitelj, uz novčanu naknadu od 1 % koju je primio od izdavatelja mjenice, pribavlj[e]nu mjenicu prenio na faktoring društvo, a iznos dobiven od faktoring društva prenio na izdavatelja mjenice i pri tome jamčio faktoring društvu da će izdavatelj mjenice isplatiti obvezu po mjenici po njezinom dospijeću:

a)    uslugu koja je oslobođena PDV-a u smislu članka 135. [stavka 1. točke] (b) PDV Direktive

b)    uslugu koja je oslobođena PDV[-a] u smislu članka 135. [stavka 1. točke] (d) PDV Direktive?

____________

1     Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120)