Language of document : ECLI:EU:C:2004:17

Sommaires

Asia C-453/00


Kühne & Heitz NV
vastaan
Productschap voor Pluimvee en Eieren(College van Beroep voor het bedrijfslevenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Siipikarjanliha – Vientituki – Ennakkoratkaisupyynnön esittämättä jättäminen – Lopullinen hallintopäätös – Yhteisöjen tuomioistuimen tällaisen päätöksen tekemisen jälkeen ennakkoratkaisuasiassa antaman tuomion vaikutus – Oikeusvarmuus – Yhteisön oikeuden ensisijaisuus – Yhteistyön periaate – EY 10 artikla


Tuomion tiivistelmä

Jäsenvaltiot – Velvoitteet – Yhteistyövelvoite – Hallintoelimen velvollisuus tutkia uudelleen lopullinen hallintopäätös, jotta se ottaisi huomioon yhteisöjen tuomioistuimen tällä välin antaman, sovellettavaa oikeussääntöä koskevan tulkinnan – Edellytykset

(EY 10 artikla ja EY 234 artiklan kolmas kohta)

EY 10 artiklaan perustuva yhteistyön periaate edellyttää, että hallintoelimen, jolle on esitetty hakemus lopullisen hallintopäätöksen uudelleen tutkimisesta, jotta se ottaisi huomioon yhteisöjen tuomioistuimen tällä välin antaman, sovellettavaa oikeussääntöä koskevan tulkinnan, on tutkittava uudelleen tämä päätös, jos

– sillä on kansallisen lainsäädännön mukaan toimivalta muuttaa tätä päätöstä

– kyseisestä päätöksestä on tullut lopullinen sitä viimeisenä oikeusasteena käsitelleen kansallisen tuomioistuimen tuomion takia

– tämä tuomio perustui yhteisöjen tuomioistuimen tämän tuomion jälkeen antama oikeuskäytäntö huomioon ottaen virheelliseen yhteisön oikeuden tulkintaan, johon päädyttiin esittämättä yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymystä, vaikka EY 234 artiklan kolmannessa kohdassa määrätyt edellytykset täyttyivät, ja

– kyseessä oleva henkilö on kääntynyt hallintoelimen puoleen välittömästi saatuaan tietää kyseisestä oikeuskäytännöstä.

(ks. 28 kohta ja tuomiolauselma)