Language of document :

Žaloba podaná dne 14. února 2008 - Wybranowski v. Komise

(Věc F-17/08)

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Žalobce: Andrzej Wybranowski (Varšava, Polsko) (zástupce: Z. Wybranowski, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Změna rozhodnutí komise výběrového řízení EPSO/AD/60/06 ze dne 15. listopadu 2007 udělit kandidátovi z ústní zkoušky 20 z 50 bodů, a tudíž jej nezapsat na seznam úspěšných uchazečů, jakož i rozhodnutí téže komise ze dne 20. prosince 2007 nezvýšit po prověření ústní zkoušky počet získaných bodů tak, aby to umožnilo zápis žalobce na seznam úspěšných uchazečů. Podpůrně zrušení uvedených rozhodnutí a žádost o nařízení žalované nebo výběrové komisi výběrového řízení, aby přijala nové rozhodnutí a zapsala kandidáta na seznam úspěšných uchazečů.

Návrhové žádání žalobce

změnit rozhodnutí komise výběrového řízení EPSO/AD/60/06 ze dne 15. listopadu 2007 udělit kandidátovi z ústní zkoušky 20 z 50 bodů, a tudíž jej nezapsat na seznam úspěšných uchazečů, jakož i rozhodnutí téže komise ze dne 20. prosince 2007 nezvýšit po prověření ústní zkoušky počet získaných bodů tak, aby to umožnilo zápis žalobce na seznam úspěšných uchazečů;

podpůrně zrušit uvedená rozhodnutí a nařídit žalované nebo výběrové komisi výběrového řízení, aby přijala nové rozhodnutí a zapsala kandidáta na seznam úspěšných uchazečů;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________