Language of document :

Digriet tal-President tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-25 ta' April 2008 - Bennett et vs UASI

(Kawża F-19/08 R)

(Servizz pubbliku - Proċedura għal miżuri provviżorji - Talba għal sospensjoni ta' l-eżekuzzjoni ta' att - Avviż ta' kompetizzjoni - Urġenza - Assenza)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Kelly-Marie Bennett (Alicante, Spanja) u oħrajn (rappreżentant: G. Vandersanden, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) (rappreżentanti: I. de Medrano Caballero u E. Maurage, aġenti)

Suġġett

Talba għas-sospensjoni ta' l-eżekuzzjoni tal-avviżi tal-kompetizzjonijiet OHIMIAD/02/07 u OHIMIAST/02/07 sakemm tingħata deċiżjoni fuq il-mertu, bil-konsegwenza li r-rikorrenti ma jkunux obbligati jipparteċipaw f'dawn l-eżamijiet u konsegwentement il-kuntratti tagħhom ma jkunux jistgħu jiġu tterminati minħabba l-fatt li ma jkunux jidhru fuq il-listi ta' riżerva.

Dispożittiv

It-talba għal miżuri provviżorji hija miċħuda.

L-ispejjeż huma riżervati.

____________