Language of document :

Ordonanţa preşedintelui Tribunalului Funcţiei Publice din 25 aprilie 2008 - Bennett și alții/OAPI

(Cauza F-19/08 R)

(Funcție publică - Procedura măsurilor provizorii- Cerere de suspendare a executării unui act - Anunț de concurs- Urgență - Absență a acesteia)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Kelly-Marie Bennett (Alicante, Spania) și alții (reprezentant: G. Vandersanden, avocat)

Pârât: Oficiul de Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI) (reprezentanți: I. de Medrano Caballero și E. Maurage, agenți)

Obiectul

Cerere de suspendare a executării anunțurilor de concurs OHIM/AD/02/07 și OHIM/AST/02/07 până la pronunțarea cu privire la fond, cu consecința că reclamanții nu sunt obligați să participe la aceste probe și prin urmare contractele lor nu pot fi reziliate pentru motivul că aceștia nu figurează pe listele de rezervă.

Dispozitivul

Respinge cererea de măsuri provizorii.

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul

____________