Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 10. september 2009 - Behmer mod Europa-Parlamentet

(Sag F-16/08) 1

(Personalesag - proceduren for tildeling af meritpoint i Europa-Parlamentet - tilsidesættelse af begrundelsespligten - begrundelse fremlagt under sagen)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved C. Burgos og R. Ignătescu, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at tildele sagsøgeren to meritpoint for årene 2004 og 2006.

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen, for så vidt som søgsmålet er anlagt til prøvelse af Europa-Parlamentets afgørelse af 4. juni 2007 om tildeling af to meritpoint til Joachim Behmer i forfremmelsesåret 2004.

1)    Europa-Parlamentets afgørelse af 26. juni 2007 om tildeling af to meritpoint til Joachim Behmer i forfremmelsesåret 2006 annulleres.

2)    Europa-Parlamentet bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen Joachim Behmers omkostninger.

3)    Joachim Behmer bærer halvdelen af sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 116 af 9.5.2008, s. 32.