Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.9.2009 - Behmer v. Euroopan parlamentti

(Asia F-16/08)1

(Henkilöstö - Ylennyspisteiden myöntämismenettely Euroopan parlamentissa - Perusteluvelvollisuuden laiminlyönti - Oikeudenkäynnin aikana esitetyt perustelut)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Joachim Behmer (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: C. Burgos ja R. Ignătescu)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle myönnettiin kaksi ylennyspistettä vuosina 2004 ja 2006

Tuomiolauselma

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa siltä osin kuin kanne koskee Euroopan parlamentin 4.6.2007 tekemää päätöstä, jolla Joachim Behmerille myönnettiin kaksi ylennyspistettä vuoden 2004 ylennyskierroksella.

Euroopan parlamentin 26.6.2007 tekemä päätös, jolla Joachim Behmerille myönnettiin kaksi ylennyspistettä vuoden 2006 ylennyskierroksella, kumotaan.

Euroopan parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Joachim Behmerin oikeudenkäyntikuluista.

Joachim Behmer vastaa puolesta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 116, 9.5.2008, s. 32.