Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 8 juli 2010 - Wybranowski mot kommissionen

(Mål F-17/08)1

(Personalmål - Allmänt uttagningsprov - Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande - Bedömning av det muntliga provet - Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/60/06 - Motivering - Uttagningskommitténs kompetens - Bedömning av sökande)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Andrzej Wybranowski (Warszawa, Polen) (ombud: advokaten Z. Wybranowski)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och K. Herrmann)

Saken

Talan om ändring eller ogiltigförklaring av det beslut som uttagningskommittén för uttagningsprov EPSO/AD/60/06 AD5 fattat att inte uppta sökanden i uttagningsprovets förteckning över godkända sökande till följd av resultatet på det muntliga provet.

Domslut

Talan ogillas.

Andrzej Wybranowski ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 158, 21.06.2008, s. 25.