Language of document :

Sag anlagt den 22. maj 2006 - Pereira Sequeira mod Kommissionen

(Sag F-65/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Rosa Maria Pereira Sequeira (Bruxelles, Belgien) (ved avocats T. Bontinck og J. Feld)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den individuelle afgørelse vedrørende en ændring af kategori med virkning fra den 16. august 2005, som blev meddelt sagsøgeren den 19. september 2005.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som bestod den interne udvælgelsesprøve KOM/PC/04, blev udnævnt til tjenestemand og indplaceret i lønklasse C*1, dvs. den samme lønklasse, hun havde været indplaceret i ved hendes seneste kontrakt som midlertidigt ansat. Selv om sagsøgeren tidligere havde haft en mere fordelagtig indplacering, var hun således blevet degraderet til den lavere lønklasse C*1 før hendes udnævnelse til tjenestemand.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 31 og 62 samt af artikel 5 og 2 i vedtægtens bilag XIII.

Sagsøgeren har desuden anført, at princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og princippet om bevarelse af de erhvervede rettigheder er tilsidesat.

____________