Language of document :

2006 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Lesniak prieš Komisiją

(Byla F-67/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Christophe Lesniak (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnį neteisėtu;

Panaikinti 2005 m. rugpjūčio 8 d. Sprendimą paskirti ieškovą Europos Bendrijų pareigūnu tiek, kiek jame ieškovas priskirtas į A*6 kategorijos 2 pakopą, ir į tarnybos stažo pakopoje įsigaliojimą nuo 2005 m. rugsėjo 1 d.

priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Konkurso PE/99/A, apie kurį pranešimas buvo paskelbtas pagal ankstesnius Pareigūnų tarnybos nuostatus, laimėjęs asmuo, ieškovas, tuo metu A6 (dabar A*10) lygio laikinasis tarnautojas, įsigaliojus naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams buvo priimtas dirbti pareigūnu priskiriant į A*6 lygį.

Remdamasis panašiais pagrindais, kurie buvo nurodyti byloje F-12/061, ieškovas teigia, kad pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalį Komisija turėjo jį priskirti į tą patį lygį ir pakopą, kurią jis turėjo dirbdamas laikinuoju tarnautoju. Ieškovo nuomone, ši nuostata taip pat turėtų būti taikoma bendrą konkursą laimėjusiems asmenims.

____________

1 - OL C 86, 2006 4 8, p. 48.