Language of document :

Tožba, vložena 16. junija 2006 - Lesniak proti Komisiji

(Zadeva F-67/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Christophe Lesniak (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

ugotovi naj se nezakonitost člena 12 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom

razglasi naj se za nično odločba z dne 8. avgusta 2005 o imenovanju tožeče stranke za uradnika Evropskih skupnosti, ker določa njegovo razvrstitev v naziv A*6, plačilni razred 2, in začetek njegove delovne dobe v plačilnem razredu od 1. septembra 2005;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Na podlagi uspešno opravljenega natečaja PE/99/A, ki je bil objavljen v času veljavnosti prejšnjih Kadrovskih predpisov, je bila tožeča stranka, prej začasni uslužbenec z nazivom A6 (postal A*10), zaposlena kot uradnik po začetku veljavnosti novih Kadrovskih predpisov in razvrščena v naziv A*6.

Poleg navajanja tožbenih razlogov, zelo podobnih tistim, zatrjevanim v zadevi F-12/061, tožeča stranka zatrjuje, da bi ga morala Komisija v skladu s členom 5(4) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom enako razvrstiti, kot je bil kot začasni uslužbenec. Po mnenju tožeče stranke bi morala ta določba namreč enako veljati za uspešne na splošnih natečajih.

____________

1 - UL C 86, 8.4.2006, str. 48.