Language of document :

Tožba, vložena 22. junija 2006 - Bakema proti Komisiji

(Zadeva F-68/06)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Reint Jacob Bakema (Zuidlaren, Nizozemska) (zastopnik: L. Rijpkema, lawyer)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi (OPSP), z dne 22. marca 2006;

odreditev OPSP, naj zaposli tožečo stranko znotraj funkcionalne skupine IV, razred 16;

ugotovitev, da je tožeči stranki treba za povrnitev škode odobriti ustrezno vsoto.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, bivši član tako imenovanega lokalnega osebja za tehnično pomoč (ALAT), je bila zaposlena kot član pogodbenega osebja in razvrščena v funkcionalno skupino IV, naziv 14.

Tožeča stranka v svoji tožbi zatrjuje, da je tožena stranka zmotno uporabila veljavno zakonodajo, zlasti člen 82(2)(c) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU) in člen 2 Splošnih določb za izvajanje (SDI) 49-2004. Tožeča stranka navaja, da je razlaga tožene stranke glede pojma "diploma" iz teh členov zmotna in samovoljna. Pri izračunu njenih delovnih izkušenj, bi morala tožena stranka upoštevati vse dejavnosti, ki jih je tožeča stranka opravljala po pridobitvi njene "kandidaatsdiploma".

Tožeča stranka tudi zatrjuje, da, četudi bi bila član ALAT pred njeno zaposlitvijo kot član pogodbenega osebja, bi moralo v njenem primeru veljati načelo, navedeno v členu 86 PZDU. V skladu s tem načelom uslužbenec, ki gre na novo delovno mesto znotraj funkcionalne skupine, ne bi smel biti razvrščen v nižji razred ali stopnjo, kot je bil na njegovem prejšnjem delovnem mestu.

____________