Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedums -Lesniak/Komisija

(lieta F-67/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amata - Pagaidu darbinieki, kas iecelti ierēdņu amatos - Kandidāti, kuri iekļauti rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā - Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē, pieņemot darbā - Klasificēšana pakāpē, pamatojoties uz jaunām, mazāk labvēlīgām tiesību normām - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts un 12. panta 3. punkts

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Christophe Lesniak (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Krämer)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Simm un I. Šulce)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2005. gada 8. augusta lēmumu, ar kuru prasītājs, tobrīd A*10 pakāpes 2. līmeņa pagaidu darbinieks un ārējā konkursa PE/99/A veiksmīgais kandidāts, iecelts par pārbaudāmo ierēdni, klasificējot A*6 pakāpes 2. līmenī

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 178, 29.07.2006., 43. lpp.