Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 8 iulie 2010 - Lesniak/Comisia

(Cauza F-67/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Numire - Agenți temporari numiți funcționari - Candidați înscriși pe o listă de rezervă anterior intrării în vigoare a noului statut - Norme tranzitorii de încadrare în grad la recrutare - Încadrare în grad în temeiul noilor norme mai puțin favorabile - Articolul 5 alineatul (4) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Christophe Lesniak (Bruxelles, Belgia (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și H. Krämer, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Simm și I. Šulce, agenți)

Obiectul cauzei

Anularea deciziei Comisiei din 8 august 2005 de numire a reclamantului, în acel moment agent temporar încadrat în gradul A*10 treapta 2 și candidat care a reușit la concursul extern PE/99/A, funcționar stagiar încadrat în gradul A*6 treapta 2

Dispozitivul hotărârii

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 178, 29.7.2006, p. 43.