Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ουγγαρία) στις 23 Δεκεμβρίου 2015 – Shiraz Baig Mirza κατά Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Υπόθεση C-695/15)

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Αιτούν δικαστήριο

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: Shiraz Baig Mirza

Καθής: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει το άρθρο 3, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα 1 (στο εξής: κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ), να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι

α)    τα κράτη μέλη μπορούν να ασκούν το δικαίωμα να προωθούν τον αιτούντα προς ασφαλή τρίτη χώρα μόνον πριν από τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους ή μπορούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα και μετά τον προσδιορισμό αυτόν;

β)    Η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι διαφορετική στην περίπτωση που το κράτος μέλος διαπιστώνει ότι είναι το υπεύθυνο κράτος όχι κατά την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε για πρώτη φορά η αίτηση ενώπιον των αρμόδιων αρχών του, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και με το κεφάλαιο ΙΙΙ του ίδιου κανονισμού, αλλά όταν υποδέχεται τον αιτούντα, προερχόμενο από ένα άλλο κράτος μέλος, κατόπιν αιτήματος μεταφοράς ή εκ νέου ανάληψής του, κατ’ εφαρμογή των κεφαλαίων V και VI του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ;

Αν, σύμφωνα με την ερμηνεία του Δικαστηρίου, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, το δικαίωμα να προωθείται ο αιτών προς ασφαλή τρίτη χώρα μπορεί να ασκηθεί και μετά τη μεταφορά η οποία πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας του Δουβλίνου:

Μπορεί το άρθρο 3, παράγραφος 3, του κανονισμού Δουβλίνο III να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ασκούν το εν λόγω δικαίωμα και στην περίπτωση κατά την οποία, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου, δεν έχουν διαβιβαστεί στο κράτος μέλος το οποίο πραγματοποιεί τη μεταφορά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εθνική νομοθεσία που διέπει την άσκηση του δικαιώματος αυτού ή της πρακτικής που εφαρμόζουν οι εθνικές αρχές;

Μπορεί το άρθρο 18, παράγραφος 2, του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, στην περίπτωση αιτούντος ο οποίος ανελήφθη εκ νέου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 [παράγραφος 1], στοιχείο γ΄, του εν λόγω κανονισμού, η διαδικασία εξετάσεως της αιτήσεώς του πρέπει να συνεχιστεί από το στάδιο στο οποίο είχε σταματήσει η προηγούμενη εξέταση;

____________

1     ΕΕ L 180, σ. 31.