Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 23. detsembril 2015 – Shiraz Baig Mirza versus Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(kohtuasi C-695/15)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Shiraz Baig Mirza

Vastustaja: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Eelotsuse küsimused

Kuidas tuleb tõlgendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määruse (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (Dublin III määrus), artikli 3 lõiget 31 ?

a. Kas liikmesriigid saavad kasutada õigust saata taotleja turvalisse kolmandasse riiki ainult enne vastutava liikmesriigi kindlaksmääramist või ka pärast seda?

b. Kas tõlgendus on erinev juhul, kui liikmesriik teeb Dublin III määruse artikli 7 lõike 2 ning III peatüki alusel kindlaks, et ta on vastutav liikmesriik, mitte siis, kui taotlus esitatakse esimest korda temale, vaid siis, kui ta võtab taotleja teisest liikmesriigist vastu üleandmiseks või tagasivõtmiseks Dublin III määruse V ja VI peatüki kohaselt?

Juhul kui 1. küsimuse kohta antud Euroopa Kohtu tõlgenduse kohaselt saab liikmesriik kasutada õigust saata taotleja turvalisse kolmandasse riiki ka pärast Dublini määrusest tuleneva menetluse kohast üleandmist, siis

kas Dublin III määruse artikli 3 lõiget 3 on võimalik tõlgendada selliselt, et liikmesriigid võivad seda õigust kasutada ka siis, kui üleandvale liikmesriigile ei ole Dublini määrusest tuleneva menetluse käigus teatavaks tehtud selle õiguse kasutamist puudutavaid konkreetseid liikmesriigi õigusnorme ning kohaldatavat liikmesriigi praktikat?

Kas Dublin III määruse artikli 18 lõiget 2 on võimalik tõlgendada selliselt, et artikli 18 punkti c alusel tagasi võetud taotleja suhtes tuleb menetlust jätkata selles menetluse staadiumis, milles see eelnevas menetluses pooleli jäi?

____________

1 ELT L 180, lk 31.