Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (Poljska) 9. februarja 2021 – B.S., W.S./M.

(Zadeva C-81/21)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: B.S., W.S.

Tožena stranka: M.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.     Ali je treba člen 6(1) in člen 7(1) Direktive Sveta 93/13/EGS1 z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah razlagati tako, da nasprotujeta sodni razlagi nacionalnih določb, v skladu s katero lahko sodišče, potem ko ugotovi obstoj nepoštenega pogodbenega pogoja, ki ne povzroči neveljavnosti pogodbe, vsebino pogodbe dopolni z dispozitivno določbo nacionalne zakonodaje?

2.    Ali je treba člen 6(1) in člen 7(1) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah razlagati tako, da nasprotujeta sodni razlagi nacionalnih določb, v skladu s katero lahko sodišče, potem, ko ugotovi obstoj nepoštenega pogodbenega pogoja, ki povzroči neveljavnost pogodbe, vsebino pogodbe dopolni z dispozitivno določbo nacionalne zakonodaje, da se prepreči neveljavnost pogodbe, čeprav se potrošnik strinja z njeno neveljavnostjo?

____________

1 UL 1993, L 95, str. 29.