Language of document : ECLI:EU:C:2016:150

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 martie 2016 –
Schwenk Zement/Comisia

(Cauza C‑248/14 P)(1)

„Recurs – Concurență – Piața «cimentului și a produselor conexe» – Procedură administrativă – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Articolul 18 alineatele (1) și (3) – Decizie de solicitare de informații – Motivare – Precizarea cererii”

1.                     Recurs – Motive – Motivare insuficientă sau contradictorie – Admisibilitate (art. 256 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf) (a se vedea punctul 16)

2.                     Recurs – Motive – Necesitatea unei critici precise a unui aspect din motivarea Tribunalului [art. 256 alin. (1) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 168 alin. (1) lit. (d) și art. 169 alin. (2)] (a se vedea punctul 17)

3.                     Acte ale instituțiilor – Motivare – Obligație – Conținut – Aprecierea obligației de motivare în funcție de împrejurările cauzei – Necesitatea de a specifica toate elementele de fapt și de drept pertinente – Inexistență (art. 296 TFUE) (a se vedea punctul 20)

4.                     Concurență – Procedură administrativă – Solicitare de informații – Obligația de motivare – Conținut [art. 296 al doilea paragraf TFUE; Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului, art. 18 alin. (3)] (a se vedea punctele 21, 23-25, 28 și 41-43)

Dispozitivul

1)

Anulează Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 14 martie 2014, Schwenk Zement/Comisia (T‑306/11, EU:T:2014:123).

2)

Anulează Decizia C(2011) 2367 final a Comisiei din 30 martie 2011 privind o procedură de aplicare a articolului 18 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului (cazul COMP/39520 – Ciment și produse conexe).

3)

Obligă Comisia Europeană să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de Schwenk Zement KG, aferente atât procedurii în primă instanță în cauza T‑306/11, cât și procedurii de recurs.


1 – JO C 223, 14.7.2014.