Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 12 decembrie 2012 - Cerafogli/BCE

(Cauza F-43/10)

(Funcție publică - Personal al BCE - Plângere pentru hărțuire morală - Anchetă administrativă - Acces la dosarul anchetei - Raport de anchetă - Eroare vădită de apreciere)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: P. Embley și F. Feyerbacher, agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei BCE de respingere a plângerilor reclamantei pentru discriminare și pentru atingere adusă demnității sale ca urmare a comportamentului managementului acesteia, precum și cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Doamna Cerafogli suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Banca Centrală Europeană.

____________

1 - JO C 209, 31.7.2010, p. 56.