Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. května 2012 –Skareby v. Komise

(Věc F-42/10)1

„Veřejná služba – Povinnost poskytnout pomoc – Články 12a a 24 služebního řádu – Psychické obtěžování ze strany nadřízeného“

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Carina Skareby (Lovaň, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalované, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o pomoc týkající se psychologického týrání, kterému byla podle svého názoru vystavena.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Carina Skareby ponese vlastní náklady řízení a nahradí tři čtvrtiny nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.

Evropská komise ponese čtvrtinu vlastních nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 209, 31.7.2010, s. 55.