Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 16.5.2012 – Skareby v. komissio

(Asia F-42/10)1

(Henkilöstö – Avustamisvelvollisuus – Henkilöstösääntöjen 12 a ja 24 artikla – Työpaikkakiusaaminen esimiehen taholta)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Carina Skareby (Louvain, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus vastaajan sen päätöksen kumoamiseksi, jolla hylättiin kantajan avustamispyyntö, joka liittyi työpaikkakiusaamiseen, jonka uhriksi kantaja katsoo joutuneensa

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Carina Skareby vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan kolme neljäsosaa Euroopan komission oikeudenkäyntikuluista.

Euroopan komissio vastaa yhdestä neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 EUVL C 209, 31.7.2010, s. 55.