Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 22. června 2011 – AD v. Komise

(Věc F-46/10)1

„Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: AD (Brusel, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na domácnost žalobci z důvodu, že žalobce a jeho partner by mohli v členském státě právoplatně uzavřít manželství

Výrok usnesení

O žalobě není třeba rozhodnout.

Evropská komise ponese všechny náklady řízení.

____________

1  Úř. věst. C 246, 11.9.2010, s. 41.