Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 4. aprila 2011 - AO proti Komisiji

(Zadeva F-45/10)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Disciplinska sankcija - Odstavitev - Člen 35(1)(d) in (2)(a) Poslovnika - Delno nedopustna in delno očitno neutemeljena tožba)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: AO (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. Schober, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in J. Baquero Cruz, zastopnika)

Predmet

Prvič, predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije CMS 07/046 o odstavitvi tožeče stranke brez znižanja pokojnine z učinkom od 15. avgusta 2009 in za razglasitev ničnosti vseh odločb, sprejetih zoper tožečo stranko v obdobju od septembra 2003 do njene odstavitve, ter, drugič, odškodninski zahtevek.

Izrek

Tožba se zavrne kot delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena.

Tožeča stranka nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 221, 14.8.2010, str. 60.