Language of document :

Beroep ingesteld op 4 juni 2010 - Cerafogli / ECB

(Zaak F-43/10)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Maria-Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de ECB houdende afwijzing van verzoeksters klachten over discriminatie en inbreuken op haar waardigheid als gevolg van de handelwijze van het management alsmede vordering tot schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van de Europese Centrale Bank van 24 november 2009 houdende afwijzing van verzoeksters klachten over discriminatie en inbreuken op haar waardigheid als gevolg van de handelwijze van het management en, indien nodig, het besluit van 24 maart 2010 houdende verwerping van het bijzondere beroep, nietig verklaren;

dientengevolge, verzoeksters vorderingen zoals geformuleerd in haar administratieve beroep toewijzen en met name

elke vorm van discriminatie en psychisch geweld jegens verzoekster, of dat nu mondeling geschiedt of in het kader van de haar opdragen taken en de organisatie van het werk, beëindigen;

de schriftelijke intrekking door G. ontvangen van de beledigende en bedreigende verklaringen;

in elk geval, de geleden materiële en immateriële schade vergoeden;

de ECB verwijzen in alle kosten;

de ECB gelasten het volledige verslag van het interne administratieve onderzoek over te leggen, met alle bijlagen daarbij, daaronder begrepen de processen-verbaal van de verhoren. Voorts, de ECB gelasten de volledige communicatie tussen de met het onderzoek belaste dienst en de directie en/of de president van de ECB over te leggen;

L, voormalig adviseur van de verwerende partij voor sociale vraagstukken, dagvaarden als getuige.

____________