Language of document :

Sag anlagt den 3. juni 2010 - Skareby mod Kommissionen

(Sag F-42/10)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Carina Skareby (Leuven, Belgien) (ved lawyers S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse, hvorved den afviste sagsøgerens påstand om, at hun var udsat for og oplevede psykisk chikane i de år, hun tilbragte ved Kommissionens regionale delegation i Kirgisistan.

Sagsøgerens påstande

Kommissionen tilpligtes at fremlægge rapporten fra Kommissionens Undersøgelses- og Disciplinærkontor (IDOC) med tilhørende dokumentation.

Kommissionens afgørelse af 23. juli 2009 annulleres og, om fornødent, afslaget på sagsøgerens klage.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________