Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 24. novembri 2010. aasta määrus - Lebedef versus komisjon

(kohtuasi F-44/10)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 209, 31.7.2010, lk 56.