Language of document :

2010 m. lapkričio 24 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Lebedef prieš Komisiją

(Byla F-44/10)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 209, 2010 7 31, p. 56.