Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 24 noiembrie 2010 - Lebedef/Comisia

(Cauza F-44/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 209, 31.7.2010, p. 56.