Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesgericht Korneuburg (Αυστρία) στις 10 Δεκεμβρίου 2020 – L GmbH κατά FK

(Υπόθεση C-672/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landesgericht Korneuburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα, αρχική εναγομένη: L GmbH

Εφεσίβλητος, αρχικός ενάγων: FK

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) 261/20041 την έννοια ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται και σε περίπτωση κατά την οποία επιβάτης έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονικό έλεγχο εισιτηρίου [online check-in] πριν μεταβεί στον αερολιμένα και δεν μεταφέρει παραδοτέες αποσκευές, αναγνωρίζει στον πίνακα ανακοινώσεων του αερολιμένα την καθυστέρηση της πτήσεως, αναμένει στην πύλη περαιτέρω πληροφόρηση, ερωτά στη θυρίδα του αερομεταφορέα σχετικά με την αναχώρηση της πτήσεως για την οποία έχει κράτηση, δεν λαμβάνει από το προσωπικό της εναγομένης ούτε εξήγηση ως προς το αν και πότε θα αναχωρήσει η πτήση ούτε προσφορά για εναλλακτική πτήση και, ακολούθως, προβαίνει ο ίδιος σε κράτηση άλλης πτήσεως προς τον τελικό του προορισμό και δεν αναχωρεί με την αρχικώς κρατηθείσα πτήση;

Έχει το άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού 261/2004 την έννοια ότι αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον επιβάτη δυνάμει του άρθρου 7 του εν λόγω κανονισμού, όταν η άφιξη στον τελικό προορισμό του επιβάτη πραγματοποιείται με καθυστέρηση 8 ωρών και 19 λεπτών για τον λόγο ότι, τρεις πτήσεις πριν από την κρατηθείσα, το αεροσκάφος υπέστη πλήγμα από κεραυνό, ο τεχνικός επιχειρήσεως συντηρήσεως εντεταλμένης από τον αερομεταφορέα, ο οποίος έλεγξε το αεροσκάφος μετά την προσγείωση, διαπίστωσε ελάσσονες βλάβες («some minor findings») που δεν επηρέαζαν τη λειτουργία του αεροσκάφους, η επόμενη πτήση εκτελέσθηκε, αλλά στο πλαίσιο ενός Pre-Flight-Check που πραγματοποιήθηκε πριν από την πτήση που προηγείτο της κρατηθείσας προέκυψε ότι το αεροσκάφος δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προσωρινά και, ως εκ τούτου, ο αερομεταφορέας χρησιμοποίησε αεροσκάφος αντικαταστάσεως αντί του αρχικώς προβλεπόμενου που υπέστη ζημία και εκτέλεσε την προηγούμενη πτήση με καθυστέρηση αναχωρήσεως 7 ωρών και 40 λεπτών;

Έχει το άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού 261/2004 την έννοια ότι ένα από τα εύλογα μέτρα που οφείλει να λάβει ο αερομεταφορέας είναι να προσφέρει στον επιβάτη νέα κράτηση σε άλλη πτήση με την οποία θα μπορούσε να αφιχθεί (και ο επιβάτης όντως αφίχθηκε λόγω της κρατήσεως που πραγματοποίησε με δική του πρωτοβουλία) στον τελικό του προορισμό με καθυστέρηση 5 ωρών, μολονότι ο αερομεταφορέας εκτέλεσε την πτήση με αεροσκάφος αντικαταστάσεως, αντί του αεροσκάφους που δεν ήταν πλέον δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, με το οποίο ο επιβάτης θα είχε αφιχθεί στον τελικό του προορισμό με καθυστέρηση 8 ωρών και 19 λεπτών;

____________

1     Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).