Language of document :

2020 m. lapkričio 25 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

(Byla C-633/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir kasatorė: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Atsakovė ir kita kasacinio proceso šalis: TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar įmonė, kuri kaip draudėjas su draudimo įmone savo klientų naudai yra sudariusi kolektyvinio sveikatos draudimo užsienio kelionės metu bei parvežimo iš užsienio ir šalies viduje išlaidų draudimo sutartį, platina vartotojams narystes, suteikiančias teisę į draudimo išmokas ligos ar nelaimingo atsitikimo užsienyje atveju, ir iš pritrauktų narių gauna atlygį už įsigytą draudimą, yra draudimo tarpininkas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2002/92/EB1 2 straipsnio 3 ir 5 punktus bei Direktyvos (ES) 2016/972 2 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 8 punktus?

____________

1 2002 m. gruodžio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo (OL L 9, 2003, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 4 t., p. 330).

2 2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo (nauja redakcija) (OL L 26, 2016, p. 19).